سوالات متداول

قیمت دستگاه برش لیزری؟
با توجه به نوسانات ارز و تورم قیمت مشخصی ندارد
تا چه ضخامتی می برد؟